tirsdag, 11 juni 2024 14:42

Unge i Norge på kokaintoppen i Europa

Skrevet av
Unge nordmenn inntar en delt tredjeplass i Europa når det gjelder kokainbruk. Unge nordmenn inntar en delt tredjeplass i Europa når det gjelder kokainbruk. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

4,2 prosent av nordmenn i alderen 15–34 år oppgir å ha brukt kokain i løpet av en periode på ett år, viser en ny EU-rapport.

Det er like stor andel som i Danmark, men mindre enn i Irland og Nederland, ifølge den siste rapporten til EUs narkotikabyrå EMCDDA. Norge ligger dermed på en delt tredjeplass.

Den tar for seg trendene innen narkotikabruk innen EUs 27 medlemsland, samt Norge og Tyrkia, og er basert på de siste tilgjengelige tallene fra hvert enkelt land.

En mulig feilkilde er imidlertid at undersøkelsene i de enkelte landene er gjort på ulike tidspunkter. Tallene fra Hellas er fra 2015, mens tallene fra Norge er fra 2021.

Cannabis og kokain

Etter cannabis er kokain det klart mest brukte illegale stoffet i Europa, viser rapporten.

I gruppa 15–34 år er kokainbruken mest utbredt i Nederland (5,5 prosent), etterfulgt av Irland med 4,8 prosent. Disse tallene er fra henholdsvis 2022 og 2019.

Snittet for EU-landene er 2,5 prosent. I undersøkelsene er folk blitt spurt om de har brukt kokain i løpet av de siste tolv månedene.

Rekordhøy smugling

Når det gjelder voksne og unge (15-64 år) som svarer at de har brukt kokain i løpet av livet, havner Spania øverst med 12 prosent, etterfulgt av Danmark med 9,4 prosent og Irland med 8,3 prosent.

Norge ligger med 7,3 prosent et stykke over EU-gjennomsnittet på 5,4 prosent, og bare 0,5 prosentpoeng bak Nederland.

De siste årene har smuglingen av kokain til Europa økt dramatisk. I 2022 ble en rekordmengde på 323 tonn beslaglagt i Europas havner.

EU er i ferd med å øke kontrollen i store havner som Antwerpen, men det er foreløpig for tidlig å si om tiltakene har lyktes.

Nye stoffer uroer

I tillegg skaper nye syntetiske opioider, nye stoffblandinger og mer blandingsmisbruk uro, ifølge rapporten.

Helsedirektoratet deler bekymringen.

– Det som har vært en økende bekymring, er nye syntetiske opioider, nitazener og at flere stoffer oftere blir brukt sammen. Dette kan føre til at folk mister kontrollen på hvilke stoffer de tar, noe som kan øke faren for helseskader, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Andre saker å lese

I dag (12.juni) kan du få lydsjokk fra telefonen din – nødvarsel skal testes

12-06-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

I dag (12.juni) kan du få lydsjokk fra telefonen din – nødvarsel skal testes

Onsdag klokken 12 vil mobiltelefonen din gi lyd fra seg, selv om den står på lydløs. Da sendes det ut en test av nødvarsel.

Les mer i RingeriksAvisa

Unge i Norge på kokaintoppen i Europa

11-06-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Unge i Norge på kokaintoppen i Europa

4,2 prosent av nordmenn i alderen 15–34 år oppgir å ha brukt kokain i løpet av en periode på ett år, viser en ny EU-rapport.

Les mer i RingeriksAvisa

Jordras på Ask

11-06-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Det er ikke fare for nye jordras på Ask, ifølge politiet. Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt av raset som nylig gikk.

Les mer i RingeriksAvisa

Den 11. juni er en historisk viktig dato

11-06-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Den 11. juni er en historisk viktig dato

Den 11. juni 1913 markerte en historisk milepæl i Norges historie da kvinner fikk alminnelig stemmerett. Dette var et resultat av en langvarig kamp for likestilling og kvinners rettigheter, som...

Les mer i RingeriksAvisa