tirsdag, 11 juni 2024 13:33

Den 11. juni er en historisk viktig dato

Skrevet av
Millicent Garrett Fawcett (1847 - 1929) var en britisk forkjemper for kvinners stemmerett og jenters og kvinners utdanning, liberal politiker og en de fremste lederskikkelsene internasjonalt innen den liberale kvinnesaksbevegelsen i sin levetid. Millicent Garrett Fawcett (1847 - 1929) var en britisk forkjemper for kvinners stemmerett og jenters og kvinners utdanning, liberal politiker og en de fremste lederskikkelsene internasjonalt innen den liberale kvinnesaksbevegelsen i sin levetid. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Den 11. juni 1913 markerte en historisk milepæl i Norges historie da kvinner fikk alminnelig stemmerett. Dette var et resultat av en langvarig kamp for likestilling og kvinners rettigheter, som hadde pågått i flere tiår. Innføringen av stemmerett for kvinner var ikke bare en seier for de norske kvinnene, men også et viktig skritt mot et mer demokratisk og rettferdig samfunn.

Bakgrunnen for kampen

Kampen for kvinners stemmerett i Norge startet på midten av 1800-tallet. I denne perioden begynte kvinner å organisere seg og kjempe for sine rettigheter. Inspirert av lignende bevegelser i andre europeiske land og USA, begynte norske kvinner å stille krav om likestilling og deltakelse i det politiske livet. Et viktig skritt på veien var opprettelsen av Norsk Kvinnesaksforening i 1884, en organisasjon som arbeidet for kvinners rettigheter på flere områder, inkludert stemmerett.

De første skrittene

I 1901 fikk kvinner i Norge begrenset stemmerett i kommunale valg. Dette var et viktig første skritt, men stemmeretten var begrenset til kvinner med en viss inntekt eller formue. Denne begrensede stemmeretten var en viktig prøveballong for den videre kampen, og den viste at kvinner var fullt ut i stand til å delta i det politiske livet på lik linje med menn.

Veien til alminnelig stemmerett

Veien til alminnelig stemmerett for kvinner var lang og krevende. Kvinnerettighetsforkjemperne møtte motstand fra mange hold, inkludert politiske partier og institusjoner som mente at kvinnens plass var i hjemmet og at politisk deltakelse ikke var forenlig med deres rolle som mødre og husmødre. Imidlertid var det også sterke støttespillere for kvinners stemmerett, både blant kvinner og menn.

En viktig alliert i denne kampen var Arbeiderpartiet, som allerede i 1890-årene hadde tatt til orde for full stemmerett for kvinner. Partiet så kvinners rettigheter som en del av den bredere kampen for sosial rettferdighet og like rettigheter for alle samfunnsgrupper.

Gjennombruddet

Den 11. juni 1913 ble forslaget om alminnelig stemmerett for kvinner endelig vedtatt i Stortinget. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall, og det var en dag med stor jubel og feiring blant kvinnesaksforkjemperne. Vedtaket innebar at kvinner fikk samme rett til å stemme som menn, uten begrensninger basert på inntekt eller formue.

Betydningen av stemmerett for kvinner

Innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner hadde stor betydning for det norske samfunnet. Det var et viktig skritt mot likestilling og et mer demokratisk samfunn, der alle voksne borgere hadde en stemme og kunne være med på å påvirke samfunnets utvikling. Kvinners deltakelse i politikken førte til at flere saker som angikk kvinner og barn kom på dagsordenen, og det bidro til en bredere representasjon av befolkningens interesser.

Ettervirkningene

Etter innføringen av stemmerett for kvinner, fortsatte arbeidet for full likestilling. Kvinner ble gradvis mer synlige i politikken, og flere kvinner ble valgt inn i kommunestyrer, fylkesting og Stortinget. Kvinners økende deltakelse i politikken bidro til en rekke viktige reformer, blant annet innen helse, utdanning og sosiale rettigheter.

Innføringen av stemmerett for kvinner i Norge inspirerte også kvinner i andre land til å kjempe for sine rettigheter. Norge ble sett på som et foregangsland, og den norske modellen tjente som inspirasjon for kvinnesaksbevegelser i mange andre land.

Utfordringer og videre arbeid

Selv om innføringen av stemmerett for kvinner var en stor seier, var det fortsatt mange utfordringer som måtte overvinnes. Kvinner fortsatte å kjempe for likestilling på arbeidsplassen, likelønn og rett til utdanning. Kvinners deltakelse i politikk og samfunnsliv økte gradvis, men det var fortsatt en lang vei å gå før full likestilling var oppnådd.

Den 11. juni 1913 står som en av de viktigste datoene i norsk historie. Innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner var et resultat av mange års hardt arbeid og kamp for rettferdighet og likestilling. Denne dagen markerte et vendepunkt i Norges historie og la grunnlaget for et mer inkluderende og demokratisk samfunn. Kampen for likestilling fortsatte, og den inspirasjonen som kvinnene i 1913 ga, lever videre i dag, når vi fortsetter å arbeide for rettferdighet og like rettigheter for alle.

Andre saker å lese

I dag (12.juni) kan du få lydsjokk fra telefonen din – nødvarsel skal testes

12-06-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

I dag (12.juni) kan du få lydsjokk fra telefonen din – nødvarsel skal testes

Onsdag klokken 12 vil mobiltelefonen din gi lyd fra seg, selv om den står på lydløs. Da sendes det ut en test av nødvarsel.

Les mer i RingeriksAvisa

Unge i Norge på kokaintoppen i Europa

11-06-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Unge i Norge på kokaintoppen i Europa

4,2 prosent av nordmenn i alderen 15–34 år oppgir å ha brukt kokain i løpet av en periode på ett år, viser en ny EU-rapport.

Les mer i RingeriksAvisa

Jordras på Ask

11-06-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Det er ikke fare for nye jordras på Ask, ifølge politiet. Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt av raset som nylig gikk.

Les mer i RingeriksAvisa

Den 11. juni er en historisk viktig dato

11-06-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Den 11. juni er en historisk viktig dato

Den 11. juni 1913 markerte en historisk milepæl i Norges historie da kvinner fikk alminnelig stemmerett. Dette var et resultat av en langvarig kamp for likestilling og kvinners rettigheter, som...

Les mer i RingeriksAvisa