tirsdag, 09 juli 2024 07:50

Flåtten florerer: Rekordmange borreliose-tilfeller så langt i år

Skrevet av
De siste tiåret har flere blitt syke av flåttbitt. De siste tiåret har flere blitt syke av flåttbitt. Foto: Erlend Aas / NTB

Aldri før er det blitt meldt inn like mange tilfeller av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose i første halvår som i 2024, ifølge Folkehelseinstituttet.

175 tilfeller har blitt meldt inn til Folkehelseinstituttet (FHI) for perioden januar til juni. Det er 16 flere enn i samme periode i fjor, som var forrige topp for halvårsperioden.

Hva som er årsaken til økningen, er vanskelig å slå fast, ifølge seniorforsker Solveig Jore i FHI.

– Det er mange faktorer som virker inn, sier hun til NTB.

Temperatur og fuktighet er avgjørende for flåttens levekår. Hvor mye folk er på tur, og hvor mye klær de har på seg, er også bestemmende.

– Det er nok også flere som blir diagnostisert på grunn av økt kunnskap både hos befolkningen og blant legene. I tillegg har de pågående klima- og miljøendringene også påvirket utbredelsen av flått og dermed også utbredelsen av sykdommen Lyme borreliose, sier Jore.

Mange uten symptomer

Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Likevel er risikoen for å få infeksjonen bare 2 prosent hvis du blir bitt.

– Og veldig mange av dem får ikke så mange symptomer, ifølge seniorforskeren.

Noen kan blant annet få influensalignende symptomer og en form for rødt utslett som heter Erythema Migrans. Da bør man gå til legen, som avgjør om antibiotika er nødvendig.

De blodsugende krypene kan imidlertid også være bærer av TBE-viruset, som er den engelske forkortelsen av skogflåttencefalitt. Viruset kan gi svært alvorlig sykdom, og det finnes ingen behandling som tar knekken på det, kun en vaksine som kan forebygge.

– Viruset har en begrenset geografisk utbredelse, sier Jore.

Viruset forekommer på Sørlandet fra Flekkefjord og vestkysten av Oslofjorden opp til gamle Hurum kommune, samt fra Vestby på østkysten av Oslofjorden til svenskegrensen.

Betydelig økning

Det ble registrert 113 tilfeller av TBE-viruset i Norge i fjor, og rundt 48.000 nordmenn fikk minst én dose av vaksinen, ifølge Jore.

I 2016 var det tolv registrerte tilfeller av viruset.

Hvor mange som har fått påvist TBE-viruset i år, vil ikke FHI gå ut med før tallene er gjennomgått og kvalitetssikret. 80 prosent av de som blir smittet av viruset, får imidlertid ingen symptomer, og deres eget immunforsvar bekjemper infeksjonen.

– Alle som blir veldig syke, blir innlagt på sykehus og får støttebehandling. Det er lurt å ta vaksinen hvis man oppholder seg i kystbeltet hvor TBE-viruset forekommer, og hvis man og er mye ute og ofte blir bitt, sier Jore.

«Ofte» vil si rundt et par bitt i året.

Mer utbredt utenlands

Viruset er vanligere i andre land, og man trenger ikke dra lenger enn til Sverige for å finne høyere forekomster. I fjor var antall påviste tilfeller nær tre ganger så høyt per innbygger i Sverige som her hjemme.

Rådene for å unngå flåttbitt er ikke revolusjonerende: Gå på stier og ikke i høyt gress, dekk beina til med klær, og dra sokkene over buksebeina.

– Insektmiddel vil også kunne ha en effekt. Og sjekk kroppen nøye når man har vært ute på tur, sier FHI-forskeren.

Har den lille blodsugeren først bitt seg fast, bør man fjerne den så fort som mulig og følge med på kroppen.

– Litt utslett er vanlig, men hvis det vokser i omfang eller man får andre symptomer, så er det lurt å oppsøke fastlegen, sier Jore.

Andre saker å lese

LørdagsQuiz

13-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Her er lørdagens spørsmål. Svarene er nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

Kvinne tiltalt – Skal ha smurt avføring i ansiktet på ektemannen

13-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En kvinne i 40-årene må i slutten av august møte i retten tiltalt for sadistisk mishandling av ektemannen gjennom flere år i parets hjem i Vestfold.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 28

13-07-2024 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 28

Her er en liste over eiendommer som ble overdratt den siste uken.

Les mer i RingeriksAvisa

Ny grønn industrisatsing på Ringerike er nå finansiert

13-07-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Ny grønn industrisatsing på Ringerike er nå finansiert

Selskapet VOW Green Metals bygger et av Europas største produksjonsanlegg for biokarbon i Hønefoss. Med norsk kompetanse og tradisjoner både innen skogvirke- og treforedlingsindustri i samarbeid med metallurgisk industri, vil...

Les mer i RingeriksAvisa