torsdag, 09 november 2023 10:10

Regjeringen vil øke pensjonsalderen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) sier at regjeringen vil øke pensjonsalderen. Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) sier at regjeringen vil øke pensjonsalderen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen vil øke pensjonsalderen, og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) er enig med Pensjonsutvalget i at aldersgrensene bør økes gradvis.

– For at pensjonssystemet skal være bærekraftig over tid, både for hver og en av oss og for statsfinansene, så må vi gjøre justeringer fremover, sier Brenna til E24.

Pensjonsutvalget la i fjor fram sine forslag til justeringer av pensjonsreformen fra 2011.

Der ble det foreslått at dagens aldersgrense på 67 erstattes med en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker. For eksempel må de som er født i 1980, måtte jobbe til de er 69 år – altså en pensjonsaldersøkning på to år fra dagens grense.

Brenna og regjeringen er enig i at aldersgrensen burde økes, og sier at de er enige i hovedtrekkene i utvalgets forslag.

– Jeg mener det fornuftig å øke aldersgrensen gradvis. Gjør vi det for brått, vil det få noen rare utslag, sier Brenna.

Pensjonsutvalget anslår at forslaget vil øke utgiftene mellom 19 og 22 milliarder kroner i 2060, sammenlignet med referansebanen reformen fra 2011 la opp til.

Nå tror og håper Brenna på å finne en bred enighet i Stortinget, til tross for at det finnes enkelte uoverensstemmelser mellom partiene.

– Jeg tror Stortinget er interessert i å finne brede forlik. Vi er helt avhengige av et system som ikke skifter fra statsbudsjett til statsbudsjett eller fra regjering til regjering, sier hun.

NTB