Butikker og foretak i Hønefoss på begynnelsen av 1950-tallet. Kilde for denne kategorien er i hovedsak: Det Norske Næringsliv - Buskerud Fylkesleksikon, redigert av Johs. Sætherskar og utgitt på Det Norske Næringsliv Forlag, Bergen 1951. Innholdet er i tillegg utvidet med informasjoner fra FB.

Kaffistova

Adressen var Søndre torg 1 og telefonnummeret var 226.

Les mer …

Hønefoss Glassmagasin

Innehaver Chr. Larsen, Hønefoss. Tlf 43.
"Forretningen ble startet i 1888 av nåværende innehavers bestefar. Virksomheten omfatter glassvarer, stentøy, kjøkkenutstyr, kortevarer, rør og sanitærutstyr og vindusglass samt glassmesterverksted. Forretningen beskjeftiger 10 personer. Lokalene har et areal på 190 kvm."
fra serien 1950 tallet

B. Hognestad & CO A/S

bertha hognestad med mor priv
Bertha Hognestad sammen med sin mor (Foto: Privat)
Fotografisk atelier, Søndre Torg 6. Forretningen ble overtatt av Jenny Nilsen og Bertha Hognestad som aksjeselskap. Aksjekapitalen var kr 5.000,- Betsyrer på 50-tallet var  Bertha Hognestad. Virksomheten omfattet fotografisk atelier med salg av rammer og skinnvarer. Kundekretsen var fra Hønefoss og Ringerike. Spesialiteten var barnefotografier og forretningen beskjeftiget 3 personer.
50-tallet

Gustavsens bilruter

50-tallet
Ivar K. Gustavsen hadde på 1950-tallet 5 daglige avganger på ruten Hønefoss - Viul. På lørdag hele 8 avganger. På strekningen Hønefoss - Hofsfoss - Begna Tresliperi, hadde bilruten fire avganger på hverdager og 7 avganger på lørdager.

Les mer …

Hønefoss Begravelsesbureau

Bedriften holdt til ved Søndre torg i Hønefoss, og hadde telefonnummer 286.

Det hele ble startet i 1908 av fru Mathilde Svensrud som begravelsesbyrå og kurvforretning. Ved hennes død i 1945 ble forretningen overtatt av hennes sønn Arne Svensrud, som fortsatt drev forretningen på 1950-tallet. Da hadde man også barnevogner, salongmøbler, kortevarer, leketøy etc.

Firmaet disponerte da ca 70m2 i leide lokaler og beskjeftiget 2 personer.

fra serien 1950 tallet

H. Henschien

henschiens ansatte
Fra vårt næringslivsleksikon fra 1950-tallet finner vi firma H. Henschien med adresse Storgata 8. Her var det allsidig virksomhet: Musikkvarer en gros og en detalj. Trekkspillfabrikk. Noteforlag. Reparasjonsverksteder for musikkinstrumenter. Radio- og fotoartikler. Konsertbyrå. Kopianstalt. Trekkspillstudio for undervisning pr. korrespondanse omfattende også Sverige (Elevtall ca 6.000) Utgiver av musikktidsskriftet Rytme.

Les mer …

R. Gulbrandsen

R. Gulbrandsen drev herre- og guttekonfeksjonsforretning i Storgata 1 i Hønefoss. Butikken ble grunnlagt i 1933 av Reidar Gulbrandsen, som fortsatt var innehaver på 1950-tallet. Forretningen omfattet herrekonfeksjon og ekvipering. Det var ansatt 2 personer i det 100 m2 store lokalet.
50-tallet

HØKA

hoka1 bergsund
Foto: G.C.Bergsund
Fra vårt leksikon fra 1950, står det fulle navnet oppført som: Høka A/S, Karosseri- og jernbanevognfabrikk. De hadde oppgitt hele 2 telefonnummer; 79 og 650.

Les mer …

Hilda Hansen

Hilda Hansen drev med kjøtt, fisk og delikatesse på Nordre Torv 2. Forretningen ble grunnlagt av Hilda i 1922 og hun drev forretningen i ca 30 år før Kåre Huseby overtok i 1952.
Hilda Hansen lagde også egne pølsevarer. Det var innredet som to adskilte butikker; en for kjøtt og en for fisk. Til forretningen hørte eget kjøkken for laging av fiskemat. Lokalene var på 200m2 og 4-5 personer var ansatt på begynnelsen av 1950-tallet.

Hønefoss på 50-tallet

Grønvold & Fjeldheim

trekkspillDet nye Grønvold/ Fjeldheim-spillet (Foto)
Musikkinstrumenter og kontormaskiner. Firmaet ble startet 24. januar 1944 av Georg Grønvold og Otto Fjeldheim. Forretningen gikk i første rekke ut på salg og reparasjon av musikkinstrumenter og kontormasjiner, samt fabrikasjon av trekkspill.

Les mer …

Hole-Hønefoss Transportruten

holeruta

Dette var en av de gode, gamle melkerutene. Ruten ble startet opp 1.mars 1928 av Jørgen Dæhli, som fortsatt var innehaver på 1950-tallet. Ruten befordret transport av melk, gods og personer. Fra en beskjeden start med en 1,5 tonns lastebil økte kravene til denne forbindelsen mellom Hole og Hønefoss seg, slik at man på 1950-tallet hadde en bil på 3 tonn, samt en lignende bil i reserve.
Fra Røyse i Hole gikk bilen alle hverdager kl 07.00 og retur fra Hønefoss kl 12.15. Man så frem til at veien "Røyse Rundt" skulle bli ferdig, slik at også denne kunne betjenes.

fra serien 1950-tallet

A.I. Halvorsens kolonial

stabellsgate6
Utsnitt fra postkort (Mittet)
Firmaet ble opprettet i 1898 av A.I.Halvorsen som drev forretningen til sin død i 1946. Halvorsen deltok meget i forretningsarbeidet, formann i Hønefoss og Omegn Handelsstandsforening i 20 år, viseformann for Kjøpmannens en-grosforretning (Kefas), ordfører i Assuranseselskapene Norske Kjøpmenn og Merkantile. Forretningen fortsatte uforandret med enkefru Halvorsen som sjef.
Foruten kolonial, førtes frukt, tobakk og sigaretter. Lokalene, som var i egen eiendom i Stabellsgate 6, hadde et areal på 200m2. På 50-tallet var det 4 ansatte foruten sjefen. Varene ble omsatt over disk til byen og omegn.
50-tallet

Einar Grønneberg kolonial

Denne forretningen ble startet som assortert kolonialforretning i 1926 og flyttet til Hønengaten i 1939, hvor forretningen fremdeles ble drevet på 1950-tallet. Varene ble omsatt i byen og distriktene omkring. Det var 3 ansatte.

50-tallet