RingeriksAvisa samler på lokale replikker. Det kan være en morsom kommentar eller en påstand som virker svært merkelig. "Godt sagt" vil du finne med en fast link fra vår forside. Har du opplevd en god replikk eller en artig kommentar, så send den gjerne til oss.

– Det er nesten som Sørlandet i Halden. Tro er litt mer på dagsorden her enn det var i Hønefoss. Dette må være en drøm for en prest, sier Kaja – som kommer fra Flekkefjord.
Prest Kaja Burhol Austad til Halden Arbeiderblad 9.4.2022

"Jeg skjønte selvsagt hva han mente. Nasaret var, sett fra Jerusalem, slik Hønefoss er, sett fra Oslo: Like ordinær, like uinteressant, like intetsigende. Et sted man passerer på veien."
Prost Kristin Moen Saxegaard i en adventshilsen i RB 29.11.2015.

"Dette er stort for Hønefoss, og et bevis på at Hønefoss er i utvikling. Dette er bare starten."
Tor Stein-Andersen (18) til ringblad.no 17.10.2014 vdr åpningen av Burger King i Hønefoss.

Bård Hoksrud 17.2.2014 om dødsulykker som skjedde på en omkjøringsvei forbi en tunnel som var stengt:  "Ulykker kunne skjedd om tunnelen var åpnet".

" Det er ikke slik at beboerne våre stjeler sykler over en lav sko"
Mottaksleder Ketil Øyen til RB 4.5.2013 etter at Falck hadde hentet 35 stjålne sykler på Hvalsmoen asylmottak


-"Mot slutten av perioden resulterte et masseslagsmål i fire utvisninger, to til hvert lag. Dermed måtte lagene spille fem mot fem i to minutter."
Tommy Nilsen, ringblad.no 8.3.2013 i fobindelse med kvaliken i hockey mellom Tønsberg og Ringerike.

"Hvalsmoen transittmottak har likevel vært forskånet for mye av bråket som andre asylmottak har opplevd."
Nyansatt mottaksleder Ketil Øyen til Ringerikes Blad den 18.2.2012

"Norema leverer produkter av langt høyere kvalitet..."

Eiendomssjef i Jevnaker kommune, Lars Haakenstad om IKea-kjøkken, Ringerikes Blad 7.3.2009

"Og som resten av våre prosjekter ønsker vi å gjøre noe som er til beste for bygda."
Oddvar Røysi til Ringerikes Blad 24.10.2007

 

"Vi selger ikke fordi Plantasjen har åpnet på Eikli".
Silvana Lopez i Stua Fjeld til Ringerikes Blad 8.3.07

 

"Om man har en løve og en liten hundevalp og du slutter å gi næring til løva, men gir all næring til valpen, vil valpen til slutt spise opp løven."
Ole H Mathisen, Lokalavisa nr 4/2006

 

"Jeg følte meg helt tom i huet. Dette var ikke bra." Frode Andresen til Ringerikes Blad 23.3.06.

 

"2006 blir for oss et unntaksår, og derfor har vi vært veldig opptatt av å få til et troverdig budsjett"
Kjell B. Hansen (AP) til Ringerikes Blad 13.12.05.

 

"Jeg er glad for at konsernet investerer 700 millioner kroner ved fabrikken i Halden".
Hovedtillitsvalgt ved Norske Skog Follum, Stein-Roar Eriksen til Ringerikes Blad 9.12.05

"Vi ønsker ikke å stikke kjepper i hjulene for det planlagte Fossebadet".
Bjørn Hartz i Ringerikes Blad 27.4.05

"Det finnes jo grenser for hvor mange badeanlegg det kan være innenfor noen mil"
Dag Otto Winnæss til Ringerikes Blad 19.4.05

 

"Å ha ordet etter Trond Hjerpseth er som å hoppe etter Eddie the Eagle"
Dag Otto Winnæss i Ringerike Næringsforum 13.4.05

 

"Det vil ikke gå når vi skal prøve å lokke til oss de samme medlemmene"
Ole Gamkinn, nyvalgt leder i Ringerike Næringsforum om det at det finnes to næringslivsorganisasjoner på Ringerike.

 

"Det er et faktum at Internet tar over mer og mer hva aksjehandel angår. Vår oppgave vil være å motvirke dette..."
Aksjemegler Fredrik W. Skarstein til RB 29.9.04.


Spørsmålet om oppgjøret for Grand Hotel var vel i havn fra en journalist i Dagens Næringsliv, utløste følgende replikk fra Nils Stenumgaard: "Vi snakker ikke med journalister her. Vi er skikkelige folk".

 

Styret i Hønefoss Taxi til Ringerikes Blad 23.2.01 i forbindelse med at Buskerud Taxi ville etablere seg i Hønefoss:
"Det er ikke behov for konkurranse om taxikundene i Hønefoss"

Andreas Groseth (SP) ble intervjuet i NRK Buskerud 19.10.00. Den kjente lokalpolitikeren og sauebonden kom med følgende replikk knyttet til spørsmålet om utsetting av ulv i distriktet:
" Ulv i utmark er som rotter i kjelleren."

Under debatten om ny struktur i Ringerike kommune falt for noen år tilbake følgende replikker i kommunestyresalen:
Klemens Gudmundsson (FrP): "Det finnes ingen hellige kuer i administrasjonen"
Kolbjørn Kværum(AP): "Det er en viss forskjell på hellige kuer og jagede dyr"